Hjem


Det ligger tett i tett med smerte i foldene 2020

Når orda er så viktige at de ikke kan bli sagt 2020

Det uten rytme - som ikke har lyd 2020

Uro 2020


VENTE #1 2019

VENTE #2 2019

VEGGANE 2019

SI DET ER HAVET 2018

PENDEL 2016