Kunstboka ORD OG STED gis ut på Skald Forlag AS, med lansering 12. august 2021, kl. 18.00 – 20.00 på Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde.

Redaktører for boka:
Aud Marit Skarrebo Holmen og Karen Helga Maurstig


Kunstnerne Arne Rygg, Anne-Lise Stenseth, Kurt Johannessen, Pia Sandström og Unn Kristin Laberg har også deltatt i kunstprosjektet ORD og STED, og bidratt med ny kunst til boka.

Kunstkritiker, skribent, oversetter og redaktør for «Billedkunst», Kjetil Røed vil holde foredraget «Wittgenstein, samtidskunsten og livet» på lanseringen 12. august. Det blir også orientering om prosjektet, og lett servering.


www.ordogsted.no