Kunstnerskap

Hovedmaterialene i arbeidene mine er gjerne ord, og setninger, aforismer/dikt jeg skriver selv. Disse får visuelle uttrykk i installasjoner, objekter og prosjekter - innendørs og utendørs. Ofte skriver jeg nye tekster til steder hvor jeg skal lage installasjoner. Andre ganger går jeg gjennom tekstarkivet mitt og finner setningsbiter og tanker jeg finner kan passe i akkurat denne situasjonen. Gjerne fulgt av nye omskrivninger og tilpasninger. Det er ofte mellommenneskelige relasjoner, eksistensielle og politiske problemstillinger som er temaer i arbeidene mine. De siste årene har jeg arbeidet ytterligere med å knytte tekstene mine til materialer, farger, størrelse, plassering og situasjon. Gjennom utforming og formale valg søker jeg å gi taktil og visuell uttale til orda. Jeg har både et konseptuelt, et poetisk og et taktilt blikk med i prosessene når jeg lager nye verk. Det var lesing av Ludwig Wittgensteins filosofi, i tillegg til en genuin interesse for ord som meningsbærere, som la grunnlaget for at jeg startet å lage kunstverk som inkluderte ord på slutten av 1990-tallet. Siden har ord og egenskrevne tekster vært bestanddeler i mange av mine verk, på ulike måter. Setningene, påstandene, aforismene og de små dikta, kan ofte virke haltende, paradoksale og underlig-gjørende. Innhold og mening påvirkes av kontekst og utforming, og steder leses på nye måter når ord og tekster blir integrerte deler av de visuelle sammenhengene.

Utradisjonelle utstillingssteder er spennende arenaer for temporære, stedsspesifikke installasjoner. Tomme butikk- og kontorlokaler, kirker, Fjell festning (Sotra), Bjørgvin fengsel, Den koreanske ambassades residens i Oslo, og ulike uterom iblant annet Bergen og Lofoten er steder der jeg har vist stedsspesifikke installasjoner med ord og tekst som hovedelementer. Jeg var initiativtaker, organisator og kurator for Kunstprosjektet ORD og STED, arrangert i Skjolden, Sogn og Fjordane, våren og sommeren 2019.

For kunstboka ORD OG STED, utgitt på Skald Forlag i 2021 var jeg initiativtaker og en av redaktørene.

Noen av mine permanente verk er å finne i Oslo, Volda, Skjolden og Vevring. Er innkjøpt av Sogn og Fjordane Kunstmuseum.