Enkeltord og uttrykks betydning og bruk har vært sentralt i de fleste av mine verk siden 1996. Innhold og mening påvirkes av kontekst og utforming, og steder leses på nye måter når ord og tekster blir en integrert del av en visuelle sammenheng.

Tekstene jeg bruker i mine verk skriver jeg som oftest selv. Det kan være setningsbiter, dikt og aforismer som gjerne er haltende, paradoksale og tvetydige. Gjennom plassering, utforming, materialvalg, størrelse, farge, og grad av synlighet har jeg søkt å gi ordene bestemte betydninger og tolkningsmuligheter. Ved disse grepene har jeg villet kommentere og poengtere steder samt visualisere ords meningsinnhold.

Jeg har ofte benyttet utradisjonelle utstillingssteder som tomme kontor- eller butikklokaler, et fengsel og en bunkers til mine stedsspesifikke installasjoner. Har også brukt ord i tradisjonelle gallerirom og i utsmykking. Jeg jobber med objekter, installasjoner, maleri og assemblage, med og uten ord. I de ordløse verkene søker jeg også mangetydige tolkningsmuligheter i form av bevisste materialmessige og formale valg.