Kunstnerskap

Det var lesing av Ludwig Wittgensteins filosofi, i tillegg til en genuin interesse for ord som meningsbærere, som la grunnlaget for at jeg startet å lage kunstverk som inkluderte ord. Siden har ord og egenskrevne tekster vært bestanddeler i mange av mine verk, på ulike måter. Setningene, påstandene, aforismene og de små dikta, kan ofte virke haltende, paradoksale og underlig-gjørende. Innhold og mening påvirkes av kontekst og utforming, og steder leses på nye måter når ord og tekster blir integrerte deler av de visuelle sammenhengene. Gjennom plassering, utforming og valg av materialer søker jeg i stadig større grad å gi «visuell uttale» til orda. Kontekster som kan gi bestemte assosiasjoner og muligheter for tolking. Jeg er spesielt interessert i språk som verktøy, at mening oppstår gjennom hvordan ord blir brukt og sett.

Tematisk arbeider jeg med ofte med mellommenneskelige relasjoner og eksistensielle problemstillinger, samt samfunnsmessige og politiske saker. Verkene fremstår i form av stedsrelaterte eller stedsspesifikke installasjoner, objekter, malerier og ulike typer mixed media.

Utradisjonelle utstillingssteder er spennende arenaer for temporære, stedsspesifikke installasjoner. Tomme butikk- og kontorlokaler, Fjell festning (Sotra), Bjørgvin fengsel, Den koreanske ambassades residens i Oslo, og ulike uterom iblant annet Bergen, Lofoten og Skjolden er steder der jeg har vist stedsspesifikke installasjoner med ord og tekst som hovedelementer.

Jeg var initiativtaker og organisator for Kunstprosjektet ORD og STED, arrangert i Skjolden, Sogn og Fjordane, våren og sommeren 2019.